Concept Cookery

DoelgroepCommunities, cliënten, studentenCliëntEigen initiatief
Ontwikkeling November 2015 – doorlopendPartners

Een co-design proces waarmee we inzicht krijgen in wie we zijn, wat we doen en wat onze uitdagingen zijn.

Sinds 2014 hebben we een reeks projecten gedaan met een complexe sociale, culturele en economische context. Dit lukt niet zonder ons werk inzichtelijk te maken, voor onszelf en voor anderen. Daarom hebben we een instrument ontwikkeld om onze eigen projecten en werkwijze te analyseren, uit te leggen en uiteindelijk te delen. Concept Cookery is ons basis co-design proces dat metaforische ingrediënten gebruikt om een situatie te analyseren en de belangrijkste factoren te identificeren. Concept Cookery gebruikt deze ingrediënten in metaforische recepten – die in feite genetwerkte scenario’s zijn. Met deze co-designmethode helpen we mensen om verschillende maatschappelijke problemen samen aan te pakken.

In de praktijk is Concept Cookery een simpel visueel proces dat we met verschillende groepen mensen kunnen inzetten voor uiteenlopende situaties. Bij projectontwikkeling gebruiken we het bijvoorbeeld om te focussen op prioriteiten en voorwaarden om verder te komen; in conflictsituaties helpt het bestaande belangen en sterke punten vast te stellen als basis voor onderhandelingen over een toekomstscenario; en bij studenten bepalen we er hun natuurlijke aanleg mee als vertrekpunt voor imaginaire scenario’s voor persoonlijke ontwikkeling.