Bron van Doen is een multi-discipinaire designstudio in eindhoven. We ontwikkelen creatieve projecten waarin sociale, culturele en economische waarden centraal staan

Concepten

We zijn een groep designers die onderzoeken hoe je sociale vraagstukken aan kunt pakken met creativiteit en ondernemerszin. We geloven dat maatschappelijke innovatie mogelijk wordt door verschillende sectoren en gemeenschappen samen te laten werken: in ons geval brengen we vooral verbindingen tot stand tussen de creatieve industrie, culturele organisaties, gemeentes en diverse gemeenschappen. Samen met hen ontwikkelt Bron van Doen creatieve projecten waarin sociale, culturele en economische waarden centraal staan.

Ons werk komt vaak tot stand door co-design, een participatief proces dat de belanghebbenden betrekt bij elke stap van het project. Met onze co-design methode Concept Cookery bepalen we eerst de belangrijkste waarden en behoeften in een gegeven situatie, om daarna creatieve en effectieve toekomstscenario’s te formuleren. Onze kracht is dat we zowel met concepten als alledaagse realiteiten overweg kunnen, waarbij het creëren van inspirerende en toepasbare acties voorop staat.

In de eerste fase van een project voeren we kleinschalige pilots uit om empirische kennis te verzamelen. Samen met bestaand onderzoek vormt deze praktische ervaring de basis voor langlopende actieplannen gericht op de uitdagingen die we hebben vastgesteld. Om duurzame sociaal geëngageerde projecten te realiseren, is het essentieel dat daarin sociale, culturele en economische waarden tot uitdrukking komen. Vaak bereiken we dit met creatief ondernemerschap.

Gemeenschap

Bij Bron van Doen gaan we in onze samenwerkingen altijd uit van de belangen, behoeften en verborgen talenten van de mensen om ons heen. Samen vormen we teams en als het nodig is, schakelen we professionele netwerken in en structurele hulp. We willen tijdige, duurzame en inspirerende projecten realiseren waarin mensen samen sociale vraagstukken aanpakken. Het is onze taak om deze samenwerkingen op nieuwe en onverwachte manieren vorm te geven.

Vaak zien we een kloof tussen de discussie rondom sociale vraagstukken en de praktijk. Het discours binnen instellingen en de academische wereld leidt maar moeizaam tot casestudies. De praktijk in de gemeenschappen mist juist vaak de structuur en de middelen om bestendig te zijn. Door deze partijen met elkaar te verbinden en samen te laten werken, kunnen we ideeën formuleren die zowel de bredere context als de specifieke realiteit van een probleem omvatten.

Als verbinders stellen we unieke samenwerkingen voor die nooit overwogen zouden zijn als een project binnen één sector of gemeenschap was gerealiseerd. Een sociaal businessmodel ontwikkelen in relatie tot het gemeentelijke zorgsysteem; talentontwikkeling stimuleren tussen ouderen en jongeren; burgerinitiatieven linken aan lokale musea; onderzoeken hoe je buurten kennis laat maken met technologische innovatie – het is een greep uit de samenwerkingen die we al tot stand hebben gebracht en die we ook in de toekomst blijven creëren.

Creatieve vaardigheden

  • Conceptontwikkeling

  • Participatief ontwerp

  • Creatief ondernemerschap

  • Fysieke prototyping

  • Grafische vormgeving & Webdesign

  • Fotografie & Video

Al onze projecten worden gekenmerkt door veelzijdige creativiteit. Gelet op de positionering tussen gemeenschappen en industrieën zijn onze creatieve vaardigheden erg nuttig bij het ontwikkelen van projecten die vragen om nieuwe samenwerkingen tussen de sociale, culturele en economische sectoren.

Mensen kunnen het eens zijn over het belang van een bepaalde sociale uitdaging maar om ze er daadwerkelijk bij te betrekken is een uitdaging op zich. Bij Bron van Doen gebruiken we alle soorten designmedia om mensen aan te spreken: van posters tot brochures, video’s, websites, meubels, workshops, tentoonstellingen of social media. Meestal is het een mix. Voor elk project creëren we empathische ervaringen en een intuïtief design dat mensen inspireert om samen te werken en zich te verbinden aan een nieuw idee.

Bekijk een aantal van onze projecten om te zien hoe we verschillende designmethodes inzetten, afhankelijk van met wie we samenwerken en wie we proberen te bereiken.

Geïnteresseerd in hoe wij werken?